Bedrijf

Historie

Reeds 5 generaties zijn in een periode van meer van een eeuw, aan de Burgemeester Bosselaarstraat in Aagtekerke, werkzaam als aannemer. Waar men ooit volledig handwerk verrichtte, de benodigde materialen lopend of per fiets aanvoerde en alles handgeschreven administreerde, wordt nu gebruik gemaakt van project- & procesomvattende administratiesoftware, een CAD -programma voor het tekenwerk en een volledig ingerichte machinale inclusief het nodige elektrische handgereedschap. Uiteraard horen ook nu hamer, zaag en beitel nog steeds bij de standaarduitrusting van elke timmerman.

Werkwijze

In veel gevallen wordt voorafgaand aan een bouwproject een vaste prijs bepaald. Eveneens worden werken op regiebasis uitgevoerd. Alvorens met de bouw te starten worden tekeningen door ons vervaardigd of bij een architecten- of tekenbureau betrokken. Na het vormen van een overeenkomst worden de werkzaamheden gestart.

Tijdens de uitvoering zijn een goede en persoonlijke begeleiding van de opdrachtgevers voor ons erg belangrijk, evenals een gemakkelijke communicatie, wat bereikt wordt door de platte organisatiestructuur van ons bedrijf. Tevens is er voor elk werk een eigen aanspreekpunt.

Om de continue kwaliteit te kunnen garanderen, worden de meeste werkzaamheden uitgevoerd door eigen personeel. Slechts de installaties worden door onderaannemers uitgevoerd, omdat deze tot een geheel ander vakgebied behoren. Hiervoor wordt dikwijls met dezelfde partners samengewerkt om zeker te zijn van het gewenste eindresultaat.
In overleg is het ook mogelijk om bepaalde werkzaamheden zelf uit te voeren, of er bij te helpen.

Service en kwaliteit

Een goede begeleiding van onze opdrachtgevers beschouwen we als erg waardevol. Dit krijgt vorm door persoonlijke betrokkenheid vanaf de ontwerpfase tot en met de opleveringsfase. Wanneer er eventuele meer- en minderwerken ontstaan, worden deze nauwkeurig geadministreerd. Zodoende heeft de klant een duidelijk beeld van de werkelijke bouwsom.

Door onze jarenlange ervaring is er een ruime mate van materiaalkennis aanwezig, waardoor we onze opdrachtgevers van gedegen advies kunnen voorzien. Vanzelfsprekend worden deze materialen met alle aandacht en zorgt verwerkt.
Elke werkdag van 7:00 tot 17:30 uur staan we tot uw beschikking, maar in bijzondere gevallen ook buiten deze tijden.

Om risico’s tijdens het bouwproces zo veel mogelijk te vermijden, vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers in het bezit zijn van een veiligheidscertificaat. De leidinggevenden zijn in het bezit van VVA-1 en VVA-2 certificaat. Voor noodsituaties zijn twee bedrijfshulpverleners aangesteld.

Duurzaamheid

Natuurlijk heeft iedereen inmiddels een beeld bij de veelgebruikte term ‘duurzaam’. Graag brengen wij onze visie op dit thema op deze pagina voor het voetlicht, gegrond op meer dan een eeuw aan ‘langetermijndenken’!

Met dit zogezegde langetermijndenken komen we direct bij een van de onderdelen waarmee wij graag rekening houden. Het gaat in onze optiek bij een bouwproject niet puur en alleen om comfort of luxe voor het moment, maar ook een lange levensduur met een vooraf in kaart te brengen onderhoudsverwachting en de milieulast voor grondstofwinning, transport, productie, verwerking en, uiteindelijk, demontage, hergebruik of afvoer van de bouwmaterialen moeten meegewogen worden. Erg belangrijk is dus een uitgebreide materiaalkennis bij zowel de calculatie, inkoop, werkvoorbereiding als uitvoering. De mooiste oplossingen ontstaan wanneer nieuwe inzichten en nieuwe materialen gecombineerd worden met authentieke details en het echte ambachtswerk.

We nodigen u uit voor een gesprek waarbij we dit onderwerp uitdiepen, vanuit de ervaring van 5 generaties gericht op de volgende generaties.

Energie

In de afgelopen jaren hebben we de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame warmte en energie in en op verschillende woningen toegepast. Met de hierbij verzamelde informatie willen we u graag uit eigen ervaring informeren over:

  • Zonneboiler (voor warm tapwater)
  • Zonnepanelen  (voor het opwekken van elektriciteit)
  • Warmtepomp met verticale bodemwarmtewisselaar
  • Warmtewisselaar voor douche(afval)water
  • Ventilatie met warmteterugwinning
  • Ventilatie met zelfregelende roosters
  • Vraaggestuurde ventilatie (aan de hand van CO2 -meting)

 

Met het oog op het terugdringen van onze afhankelijkheid van eindige brandstoffen en ook het beperken van de afvalstroom wordt onze werkplaats sinds 2010 verwarmd door middel van een houtgestookte heteluchtkachel. Hiervoor is een Ewi-Therm -toestel aangeschaft wat door zijn speciale opbouw een zeer hoog rendement geeft, dus een lage rookgas -temperatuur gecombineerd met relatief zeer lage emissiewaarden. De praktijk leert dat we sindsdien geen enkele vorm van gas en/of elektriciteit gebruikt  hebben voor het verwarmen van ons pand.

Minderhoud maakt er meer van

Minderhoud - Aannemers sinds 1881

Burg. Bosselaarstraat 22
4363 AW  Aagtekerke

T.  0118 - 58 14 53
info@minderhoudbouw.nl

K.v.k. Middelburg  830 556 73
BTW. NL 862 708 473 B01